خدمات پشتیبانی سایت

یک سایت پس از اتمام طراحی، جهت ادامه حیات و روند رو به رشد خود، نیاز به پشتیبانی و نگهداری دارد.

پشتیبانی فنی و امنیتی از فاکتورهای مهم در سرپا نگهداشتن سایت می باشد که توسط تیم مجرب ما به واسطه بروزرسانی ها، رفع ارورهای رایج و رصد مداوم سلامت سایت شما، صورت می گیرد.

خدمات پشتیبانی سایت
پلن 1 ( 1 ماهه )

پلن پشتیبانی ۱ ( ۱ ماهه )

 • پشتیبانی فنی وب سایت
 • پشتیبانی امنیتی وب سایت
 • بروزرسانی متداول افزونه ها
 • بررسی بکاپ گیری سایت
 • رفع ارور های سایت
 • پشتیبانی تلفنی و واتساپ
 • رصد مداوم سلامت وبسایت
 • درج محتوا (نامحدود)
 • سایر موارد : توافقی
 • ماهانه ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پلن 2 ( 6 ماهه )

پلن پشتیبانی ۲ ( ۶ ماهه )

 • پشتیبانی فنی وب سایت
 • پشتیبانی امنیتی وب سایت
 • بروزرسانی متداول افزونه ها
 • بررسی بکاپ گیری سایت
 • رفع ارور های سایت
 • پشتیبانی تلفنی و واتساپ
 • رصد مداوم سلامت وبسایت
 • درج محتوا (نامحدود)
 • سایر موارد : توافقی
 • ماهانه ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
پلن 3 ( 12 ماهه )

پلن پشتیبانی ۳ ( ۱۲ ماهه )

 • پشتیبانی فنی وب سایت
 • پشتیبانی امنیتی وب سایت
 • بروزرسانی متداول افزونه ها
 • بررسی بکاپ گیری سایت
 • رفع ارور های سایت
 • پشتیبانی تلفنی و واتساپ
 • رصد مداوم سلامت وبسایت
 • درج محتوا (نامحدود)
 • سایر موارد : توافقی
 • ماهانه ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان